info@enria.nl | 079-3600490

Adviesdiensten Databeheer Asbest
Ontwikkelen en inrichten proces LAVS/databeheer Asbest voor gebouwbeheerders en vastgoedeigenaren

De opdrachtgever kan ervoor kiezen om het beheer van asbest in de eigen organisatie te beleggen. In dat geval kan ENRIA met de volgende onderdelen van dienst zijn:

 

  • Training en implementatie proces opdrachtvestrekking en overig gebruik LAVS
  • Integratie van proces LAVS met uw eigen opdrachtprocedure onderzoek en/of sanering
  • Implementatie processen opdrachtverlening, kwaliteitsbeheer en databeheer Asbest in uw organisatie
  • Inrichten proces- en processturing onderzoek en sanering
  • Inrichten proces kwaliteitscontrole uitgevoerde opdrachten inclusief trainingen beoordelen rapportages Asbestonderzoek en Asbestsanering
  • Uniformeren van werkwijzen diverse aanbieders  én interne organisatie binnen de gebruikte systemen
  • Inrichten van proces periodieke (management)rapportages
  • Selectie en implementatie interne (data)beheerssystemen Asbest