info@enria.nl | 079-3600490

Beheer asbestdata
U zoekt een oplossing om het beheer van data met betrekking tot Asbest professioneel, inzichtelijk en kostenefficiënt uit te besteden

ENRIA heeft een organisatie ingericht om alle relevante data omtrent Asbest in uw vastgoedportefeuille aangeleverd door uw leveranciers Asbestonderzoek en -sanering digitaal te beheren. Bij deze dienst kunnen wij de volgende onderdelen voor u verzorgen:

  • Vastleggen data asbestonderzoeken en – saneringen
  • Genereren ‘meterkastkaarten’ voor gebruik bewoners en/of aannemers/beheerders
  • Genereren asbestbeheersplannen
  • Viewer op adres-, complex of portefeuilleniveau ter informatievoorziening intern en extern
  • Managementrapportages
  • Koppeling en uitwisseling met LAVS
  • Digitaliseren van uw complexen en vastgoedportefeuille op adresniveau
  • Digitalisering bestaande onderzoeken en saneringsdata- en documenten