info@enria.nl | 079-3600490

Gedelegeerd opdrachtgeverschap
U zoekt een oplossing om het opdrachtproces met betrekking tot Asbest professioneel, inzichtelijk en kostenefficiënt uit te besteden

Voor uw asbestgerelateerde onderzoeken en saneringen treedt ENRIA in dit geval op als gedelegeerd opdrachtgever richting uw leveranciers en verzorgt de volgende zaken voor u:

  • Opdrachtvestrekking via LAVS en/of uw eigen opdrachtprocedure onderzoek en/of sanering
  • Procesbegeleiding en – sturing onderzoek en sanering
  • Kwaliteitscontrole uitgevoerde opdrachten
  • Vastlegging onderzoeks- en saneringsdata via LAVS
  • Uniformeren van werkwijzen diverse aanbieders  én interne organisatie binnen de gebruikte systemen
  • Aanleveren van periodieke rapportages

een en ander op basis van taken en kwaliteitseisen die vastgelegd worden in een Service Level Agreement (SLA) voor die onderdelen van het proces dat u aan ons wilt uitbesteden. Deze dienst kan aangeboden worden in combinatie met de andere diensten zoals Beheer Asbest en Tooling Asbestdata.